اجرای گروه موسیقی نِی در لیسبون

اجرای گروه موسیقی نِی در لیسبون در روز چهارشنبه مورخ 21 فوریه 2018 ساعت 19 در ساختمان Fundação Cidade de Lisboa (مشاهده موقعیت روی نقشه) توسط دو تن از هموطنان عزیزمان برگزار خواهد شد....