معرفی اداره پست CTT پرتغال

CTT نام اداره ارائه دهنده خدمات پستی در کشور پرتغال و اداره پست ملی این کشور (به پرتغالی: Correios de Portugal, S.A) می باشد. نام CTT (به پرتغالی: correios, telégrafos e telefones ، به معنای اداره پست، تلگراف...