تقویم تعطیلات رسمی پرتغال در سال 2021

لیست مناسبت ها و تعطیلات رسمی کشور پرتغال در سال 2021 روز تاریخ عنوانِ روز نوع تعطیلی توضیحات جمعه Jan 01 New Year’s Day تعطیل رسمی سه شنبه Feb 16 Carnival Tuesday مناسبت (تعطیل...