تقویم تعطیلات رسمی پرتغال در سال 2020

لیست مناسبت ها و تعطیلات رسمی کشور پرتغال در سال 2020 روز تاریخ عنوانِ روز نوع تعطیلی توضیحات چهارشنبه Jan 01 New Year’s Day تعطیل رسمی سه شنبه Feb 25 Carnival Tuesday مناسبت (تعطیل...