دریافت شماره مالیاتی پرتغال (NIF)

    شماره شناسایی مالیاتی در پرتغال در کشور پرتغال، اصطلاح شماره مالیاتی اشاره مستقیم به شماره NIF دارد. شماره شناسایی مالیاتی پرتغال (NIF – نیف) که با عنوان شماره مالیات دهنده (Contribuinte) هم شناخته...