شماره تلفن های رایگان و هزینه دار در پرتغال

طبق اعلام سازمان ملی ارتباطات پرتغال (ANACOM)، همه اپراتورهای موجود در پرتغال موظف هستند که تمامی جزییات مربوط به هزینه تماس با شماره های ثابت و همراه را در اختیار تمامی مشتریان خود قرار دهند...