سایت جدید سفارت ایران در پرتغال

بدینوسیله و بنا به اعلام بخش فناوری اطلاعات سفارت ایران در پرتغال، به اطلاع هموطنان ایرانی مقیم و غیر مقیم پرتغال می رسانیم که آدرس (دامنه) سایت سفارت ایران در پرتغال به آدرس جدید تغییر...