معرفی سایت دریافت نوبت sigä

در این بخش به معرفی سایت دریافت نوبت sigä (که سرنام کلمات زیر به معنای “سیستم اطلاع رسانی جهت مدیریت خدمت رسانی” است) می‌پردازیم. Sistema de Informação para Gestão do Atendimento     سایت...