پلاک های طرح جدید خودرو و موتور سیکلت

  تا قبل از اجرای طرح جدید پلاک گذاری وسایل نقلیه، پرتغال تنها کشوری در کشورهای اتحادیه اروپا بود که سال و ماه تولید خودرو را مطابق شکل فوق در پلاک های خود چاپ...