دریافت گواهی عدم سوء پیشینه در پرتغال

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه در پرتغال (به پرتغالی: Registo Criminal) به دو صورت حضوری (برای تمام افراد مقیم پرتغال) و اینترنتی (برای شهروندان پرتغالی) قابل انجام است. مطابق بسیاری از امور اداری دیگر،...