تقویم تعطیلات رسمی پرتغال در سال ۲۰۲۲

لیست مناسبت ها و تعطیلات رسمی کشور پرتغال در سال 2022 روز تاریخ عنوانِ روز نوع تعطیلی توضیحات شنبه Jan 01 New Year’s Day تعطیل رسمی سه شنبه Mar 01 Carnival Tuesday مناسبت (تعطیل...