دسته: مهاجرت به پرتغال

مهاجرت به پرتغال و مسائل پیرامون آن

d71-ira

ویزای D7 پرتغال (تمکن مالی)

در این مطلب به معرفی ویزای D7 پرتغال می پردازیم که البته با نام های دیگری مثل ویزای بازنشستگی پرتغال، ویزای تمکن مالی پرتغال، ویزای خود حمایتی پرتغال و… هم عنوان می شود. صدور این نوع...