برچسب: ایرانیان پرتغال

ایرانیان پرتغال

Iranian Portugal

iranianos portugal

d71-ira

ویزای D7 پرتغال (تمکن مالی)

در این مطلب به معرفی ویزای D7 پرتغال می پردازیم که البته با نام های دیگری مثل ویزای بازنشستگی پرتغال، ویزای تمکن مالی پرتغال، ویزای خود حمایتی پرتغال و… هم عنوان می شود. صدور این نوع...