طرح جدید کارت گواهینامه رانندگی پرتغال

طراحی جدید کارت گواهینامه رانندگی پرتغال به شکلی خلاقانه تر صورت گرفته است و در عین حال یک بهبود کلی و همچنین یک بخش جهت اعتبارسنجی (مطابق با استاندارهای تعریف شده در سطح اروپا)...