پیگیری آنلاین روند دریافت ملیّت پرتغالی

همانطور که در مطلب معرفی IRN پرتغال و خدمات آنلاین اشاره شد، شاید بتوان گفت یکی از برجسته ترین خدماتی که اخیراً به صورت آنلاین (در سایت IRN پرتغال) قابل پیگیری شده مشاهده روند دریافت ملیّت پرتغالی است....