معرفی Chave Móvel Digital پرتغال

    معرفی Chave Móvel Digital پرتغال Chave Móvel Digital (رمز دیجیتال همراه) و یا به اختصار CMD ابزاری جهت سهولت در احراز هویت دیجیتال و همچنین امضای دیجیتال اسناد بوده و مورد تأیید...