فراخوان معرفی مشاغل ایرانیان در پرتغال

از چندین ماه قبل، فراخوانی در بخش نوار اعلانات سایت با موضوع فراخوان معرفی مشاغل ایرانیان در پرتغال قرار گرفت و از هموطنان مقیم پرتغال دعوت شد تا در صورت تمایل اطلاعات شغلی خود...