گذرنامه پرتغالی بعد از ۵ سال یا ۶ سال

در این بخش به صورت مختصر به موضوع مدت زمان اقامت مورد نیاز در کشور پرتغال جهت دریافت گذرنامه پرتغالی (درخواست ملیّت/شهروندی از طریق تابعیت پرتغال) می‌پردازیم که خصوصاً از سال گذشته (2018) که...