درباره کارت شهروندی پرتغال

کارت شهروندی پرتغال که در زبان پرتغالی Cartão de Cidadão نامیده می شود یک کارت ملی هوشمند (شامل یک تراشه داخلی) است که تنها با ارائه آن، شناسایی کامل شهروندان چه از راه حضوری...