برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی در پرتغال

در این بخش سعی می کنیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از آداب و رسوم معمول در کشور پرتغال و شاید در کلامی بهتر “پرتغالی ها“. امید که اطلاعات این بخش بتواند برای هموطنان...